کانال تلگرام خانواده بزرگ قلب ایران

به کانال بزرگ قلب ایران بپیوندید

 

Telegram Channel


به کانال کنگره های قلب وعروق بپیوندید

 

deadline


takhfif

Secretariat

Scientific Secretariat:Shiraz ,Cardiovascular research Center, 3rd,  Research Tower, Khalili Ave., Shiraz, Iran

Tel/Fax: +98-71-36281562  ,  +98-071-36122235  , +98-071-36122238

Email: congress.cardiovascular@gmail.com

link channel telegram: https://t.me/congress_cardiovascular

 

 

Excutive Secretariat :Tehran, Ayatollah Kashani St, After the municipality, between the street Ebrahimi and Hassan Abad ,No. 434 ,building Noorgostar Co. Ltd. ,Unit 37

Tell: 021-4427398

 

The number of records is: -1

:: Main Topics

 

1:Prevention

2:Hypertension

3:Intervention

4:Electrophysiology

5:valvular Heart Disease

6:Heart Failure

7:Electrophysiology

8:Congenital Heart Disease

9:Endovascular

10:Intervention

11:Nursing


270

Login

Username:

Password:


 


73

Congress Poster

Organizers

Cardiovascular Research Center, Shiraz University of Medical Sciences

Shiraz University of Medical Sciences

Logo Sponsor

 


Companies

 

Congress venue

Iran- Kish Island

International Conference Center

 

شرکت به پرداخت ملت بانک ملت نماد اعتماد الکترونیک
 
   

  

 

پرواز و اسکان

شرایط برگشت مبلغ ثبت نام

تماس با ما

 

 

درباره مرکز تحقیقات قلب و عروق

درباره کنگره

قوانین و مقررات سایت

هزینه های ثبت نام