کانال تلگرام خانواده بزرگ قلب ایران

به کانال بزرگ قلب ایران بپیوندید

 

Telegram Channel


به کانال کنگره های قلب وعروق بپیوندید

 

deadline


takhfif

Secretariat

Scientific Secretariat:Shiraz ,Cardiovascular research Center, 3rd,  Research Tower, Khalili Ave., Shiraz, Iran

Tel/Fax: +98-71-36281562  ,  +98-071-36122235  , +98-071-36122238

Email: congress.cardiovascular@gmail.com

link channel telegram: https://t.me/congress_cardiovascular

 

 

Excutive Secretariat :Tehran, Ayatollah Kashani St, After the municipality, between the street Ebrahimi and Hassan Abad ,No. 434 ,building Noorgostar Co. Ltd. ,Unit 37

Tell: 021-4427398

 

The number of records is: -1

 [8/26/2017]  خبر فوری: شروع ثبت نام و ارسال مقاله
 [8/20/2017]  پکیج طلایی جهت ثبت نام و اسکان در کنگره
 [8/20/2017]  فرمت مقاله ارسالی
 [8/14/2017]  قوانین ارسال مقالات
 [6/25/2017]  برنامه اولیه علمي كنگره
 [6/25/2017]  گروه هاي هدف در كنگره
 [9/21/2017]  کانال اطلاع رسانی کنگره های قلب و عروق

All News


Sponsor

   

 

Topics

1:Prevention

2:Hypertension

3:Intervention

4:Electrophysiology

5:valvular Heart Disease

 


Login

Username:

Password:


 


73

Congress Poster

Organizers

Cardiovascular Research Center, Shiraz University of Medical Sciences

Shiraz University of Medical Sciences

Logo Sponsor

 


Companies

 

Congress venue

Iran- Kish Island

International Conference Center

 

شرکت به پرداخت ملت بانک ملت نماد اعتماد الکترونیک
 
   

  

 

پرواز و اسکان

شرایط برگشت مبلغ ثبت نام

تماس با ما

 

 

درباره مرکز تحقیقات قلب و عروق

درباره کنگره

قوانین و مقررات سایت

هزینه های ثبت نام